Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu APM Sport
(dále jen “obchodní podmínky”)

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě apmsport.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnosti APM SERVIS s.r.o., Marešova 643/6, 198 00 Praha 9, IČO 24311766, DIČ CZ24311766. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. značka C 195697.

POZOR: Pro písemnou komunikaci (reklamace, vracení zboží, atd.) používejte vždy, prosím, pouze adresu prodejny prodávajícího, urychlíte tím vyřízení Vaší záležitosti: APM Sport, Nákupní pasáž Kaufland, Voctářova 8, 180 00 Praha 8

Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Obchodní vztah vzniká zasláním elektronické objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím přijetím prodávajícím. Zasláním této objednávky kupující výslovně potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem internetového obchodu apmsport.cz a že s nimi souhlasí.

Elektronická objednávka je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícího kupujícímu potvrdí elektronickou poštou přijetí objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) prodávajícím kupujícímu.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, při osobním odběru zboží na prodejně adresa APM Sport, Nákupní pasáž Kaufland, Voctářova 8, 180 00 Praha 8.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny (včetně ceny dopravy a dalších případných poplatků) a jeho převzetím.
Vyplněním registračního formuláře, či závazné elektronické objednávky v rámci internetového obchodu apmsport.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech na apmsport.cz.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

3. Potvrzení objednávky a doprava

Po odeslání závazné elektronické objednávky obdrží kupující automatické potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které je odesláno na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři kupujícího.
Po zařazení objednávky do systému bude kupující v nejbližší době kontaktován pracovníkem prodávajícího o stavu jeho objednávky.
Poté kupující vyčká na dodávku zboží, která bude uskutečněna do 2 - 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím.

V případě, že kupujícím objednané zboží nemůže prodávající dodat z důvodů vyprodání zásob, bude kupující o této skutečnosti bez odkladu informován a jeho objednávka bude stornována. Prodávající může kupujícímu nabídnout jiné obdobné zboží.

4. Cena zboží

Kupní ceny zboží jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků a v objednávce. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě apmsport.cz jsou konečné a včetně příslušné sazby DPH.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.
Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Tyto náklady jsou uvedeny ještě před odesláním objednávky a sečteny do celkové ceny objednávky.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě apmsport.cz. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího a kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese APM Sport, Nákupní pasáž Kaufland, Voctářova 8, 180 00 Praha 8;

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 7060640001/5500 vedený u společnosti Raiffesen Bank V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Způsob dodání a platby

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. S každou zásilkou obdrží kupující daňový doklad.

Náklady na dopravu a způsoby plateb se mohou lišit v závislosti na druhu zboží. Kupující je o tomto vždy informován v sestavené objednávce ještě před jejím odesláním, a tedy i potvrzením.

Osobní odběr:

Na prodejně APM Sport, Nákupní pasáž Kaufland, Voctářova 8, 180 00 Praha 8. O možnosti vyzvednutí zboží bude kupující informován e-mailem.

Platba probíhá při převzetí zboží!
Platba za dopravu - osobní odběr - ZDARMA

Objednané zboží ponechá prodávající na provozovně max. 3 pracovní dny. Poté bude objednávka stornována.

Doprava prostřednictvím PPL:

Způsob platby - platba předem - doporučený balík – 79 Kč

Objednané zboží bude kupujícímu doručeno do 3 pracovních dnů od přijetí platby na účet prodávajícího na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, prostřednictvím služby PPL jako doporučený balík.

Při nákupu zboží v celkové výši 1500,- Kč a více (bez ceny dopravy) je poštovné ZDARMA.

Způsob platby - dobírkou – 99 Kč

Objednané zboží bude kupujícímu doručeno na dobírku na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, během 2-10 pracovních dnů od přijetí objednávky prodávajícím prostřednictvím služby PPL.

Celou částku (kupní cenu zboží a cenu dopravy) vybere od kupujícího doručovatel nebo pracovník PPL při převzetí zboží kupujícím.

Při nákupu zboží v celkové výši 1500,- Kč a více (bez ceny dopravy) je poštovné ZDARMA.

Doprava prostřednictvím České pošty: 

Způsob platby - platba předem - doporučený balík - 89 Kč

Objednané zboží bude kupujícímu doručeno do 3 pracovních dnů od přijetí platby na účet prodávajícího na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce prostřednictvím České pošty jako doporučený balík. Při nákupu zboží v celkové výši 1500,- Kč a více (bez ceny dopravy) je poštovné ZDARMA.

Způsob platby - dobírkou - 119 Kč 

Objednané zboží bude kupujícímu doručeno na dobírku na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, během 2-10 pracovních dnů od přijetí objednávky prodávajícím prostřednictvím České pošty.

Celou částku (kupní cenu zboží a cenu dopravy) vybere od kupujícího doručovatel nebo pracovník České pošty při převzetí zboží kupujícím.

Při nákupu zboží v celkové výši 1500,- Kč a více (bez ceny dopravy) je poštovné ZDARMA.

Doprava prostřednictvím PPL na Slovensko:

Způsob platby - platba předem - doporučený balík - 189 Kč

Objednané zboží bude kupujícímu doručeno do 3 pracovních dnů od přijetí platby na účet prodávajícího na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce prostřednictvím služby PPL jako doporučený balík.

Způsob platby - dobírkou - 219 Kč

Objednané zboží bude kupujícímu doručeno na dobírku na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, během 2-10 pracovních dnů od přijetí objednávky prodávajícím prostřednictvím služby PPL.

Celou částku (kupní cenu zboží a cenu dopravy) vybere od kupujícího doručovatel nebo pracovník PPL při převzetí zboží kupujícím. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

6. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny APM Sport, Nákupní pasáž Kaufland, Voctářova 8, 180 00 Praha 8.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. 

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího APM Sport, Nákupní pasáž Kaufland, Voctářova 8, 180 00 Praha 8 .

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Právo na odstoupení od smlouvy vzniká kupujícímu i v případě, že je objednávka učiněna po internetu a zboží je následně osobně odebráno.

Právo odstoupit od smlouvy však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Kupující je povinen v případě využití práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit prodávajícímu veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal.

Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), a dojde tak ke snížení hodnoty zboží, odpovídá kupující prodávajícímu v souladu s § 1833 občanského zákoníku za toto snížení hodnoty zboží.

Nárok na úhradu případné škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Při odstoupení od smlouvy zašle kupující zboží jako doporučený poštovní balík na naši adresu APM Sport, Nákupní pasáž Kaufland, Voctářova 8, 180 00 Praha 8. Dobírka nebude přijata. A

kceptováno bude pouze zboží řádně zabalené, nepoškozené a nejevící známky opotřebení. Zboží by mělo být kompletní (včetně příslušenství, návodu, visaček, apod..).

Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá u zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, u zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i u zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím či bylo dodáno v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8. Výměna zboží

Zboží lze vyměnit – pouze nenošené/nepoužité – tak, že kupující zašle zakoupené zboží jako doporučený poštovní balík (dobírka nebude přijata) na naši adresu APM Sport, Nákupní pasáž Kaufland, Voctářova 8, 180 00 Praha 8, přiloží kopii dodacího listu a faktury + přiloží průvodní dopis, v němž uvede, za jaké zboží chce zboží vyměnit. Pokud bude nové zboží dražší, dofakturuje prodávající kupujícímu rozdíl kupní ceny, v opačném případě je třeba, aby kupující uvedl číslo účtu, kam prodávající vrátí přeplatek za toto zboží.

Lhůta na výměnu zboží je 14 dní od data převzetí zboží kupujícím. Rozhodujícím datem pro určení, zda lhůta pro výměnu zboží byla kupujícím řádně splněna, je okamžik doručení zásilky prodávajícímu (nikoli okamžik jejího odeslání kupujícím).

Poštovné při výměně zboží si zákazník platí sám, a to ve výši 120 Kč.

9. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku kupujícího, odeslat objednané zboží v termínu na adresu kupujícího nebo připravit zboží k osobnímu odběru na prodejně. Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou důvěrné. Prodávající je povinen vymazat veškerá data o zákazníkovi, pokud o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dodací lhůty v případě nedodání zboží od dodavatele nebo prodloužení dodací lhůty ze strany dodavatele. V takovém případě však prodávající neprodleně informuje kupujícího o změnách termínů dodání zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@apmsport.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

10. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést při objednávání zboží správně a pravdivě všechny údaje. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku do 24 hod. od jejího odeslání prodávajícímu, nebo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11. Ochrana osobních dat 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu apmsport.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Vaše osobní údaje chráníme.