ESD

ESD obuv je antistatická obuv, která má přesně stanovený rozsah elektrického odporu. ESD obuv kontrolovaně odvádí nahromaděný statický
náboj z těla a tím se chrání citlivé elektronické přístroje před poškozením. Je nutná v prostředí s nebezpečím vznícení par nebo výbušném prostředí (pyroprovozy). Elektrický odpor ESD obuvi je v rozmezí 0,75M Ohm-35M Ohm (antistatická obuv je v rozmezí 0,1M Ohm-100M
Ohm). Obuv splňuje normu DIN EN 61340-4-3.